Rezerwacja

Na wstępie kilka ważnych informacji:

1. Realizujemy zajęcia na terenie całej Polski.

2. Jeśli na warsztatach nie będzie wcześniej zapisanego dziecka, trenerzy po zakończonych zajęciach zostawią zestaw do samodzielnego montażu. Na wskazany do kontaktu adres mailowy zostanie wysłana prezentacja z częścią merytoryczną oraz instrukcja video.

3. Opłata jest pobierana za liczbę dzieci podaną w formularzu rezerwacyjnym.

4. Zajęcia mogą odbywać się nawet w 3 grupach w tym samym czasie, co jest tożsame z tym, że możemy odwiedzić nawet 12 klas/ grup jednego dnia. Możemy również odwiedzić więcej niż jedną placówkę w jednej okolicy tego samego dnia.